Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Συμμετοχή της Β’ Λυκείου σε πρόγραμμα του ιδρύματος «ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Συμμετοχή της Β’ Λυκείου σε πρόγραμμα του ιδρύματος
«ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Στης 4 Φεβρουαρίου του 2011 η δεύτερη τάξη του Ενιαίου Λυκείου Λούρου παρακολουθήσαμε την πρώτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου. Το πρόγραμμα  που μας κίνησε το ενδιαφέρον και μας έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με ένα άλλο σχολείο από την Χαλκίδα ,ήταν ενημερωτικό  για θέματα που αφορούν το ηλιακό μας σύστημα και τα μαθηματικά. Η ευκαιρία αυτή μας δόθηκε από το ίδρυμα «Εστία γνώσης Χαλκίδας». Τέλος, ευχόμαστε να ξαναπαρουσιαστεί παρόμοια δραστηριότητα και σε άλλα σχολεία.